PTA

eHR.fi

PTA

työkalu, jolla tehdään arjessa ihmeitä

Mikä se on?

PTA -keskustelujärjestelmässä kartoitetaan ja konkretisoidaan tavoitteita työllistymis- tai valmentautumisjaksolle vakioidun kysymyspatteriston avulla.

Tavoitteenasettamistyökalulla asetetaan tavoitteita noin kuukauden ajalle, mietitään selkokieliset keinot tavoitteen saavuttamiseksi sekä lopuksi arvioidaan tavoitteen saavuttamisen onnistuminen. Järjestelmä lähettää sovitulla aikataululla sähköpostiin muistutuksia tavoitteista ja tehtävistä 

Kenelle tarkoitettu ?

Ohjelma on tarkoitettu kaikille sosiaalisen työllistämisen yksiköille, jotka haluavat toimia asiakaslähtöisesti ja kehittää toimintansa vaikuttavuutta 

Mihin tarpeeseen ?

Kuntouttavan työtoiminnan ja työvalmennuksen asiakkaiden ohjaukseen. PTAn avulla näihin liittyvien toimintojen vaikuttavuus paranee. PTA soveltuu työtoiminnan yksilölliseen arviointiin sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan valmennusprosesseihin jalkauttamiseen.

Sisältö ?

Vakioidun PTA -kysymyspatteriston sisältö koostuu seuraavista osista: 

  • Perehdytykseen liittyvät kysymykset
  • Menneen jakson ja tehtävistä suoriutumisen käsittely
  • Seuraavan jakson keskeisten tavoitteiden määrittely
  • Osaamisen arviointi
  • Valmennus- tai työllistymisprosessin toimivuuden arviointi
  • Hyvää ja tuloksekasta valmennustoimintaa tukevien ja estävien asioiden kartoitus
  • Työvalmennustiimin sisäisen ja sosiaalisen työllistämisen verkoston välisen yhteistyön arviointi
  • Yhteinen arviointi esimiehen/työ- tai yksilövalmentajan ja työntekijän/valmentautujan keskinäisestä vuorovaikutuksesta
  • Tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitus ja tavoitteiden asettaminen
  • Työhyvinvointiin ja työ- sekä toimintakykyyn liittyvien asioiden arviointi

 

Hyödyt ?

Ohjelma tekee valmennusprosessin läpinäkyväksi, jolloin prosessin ohjaaminen ja kehittäminen mahdollistuu. Ohjelma tukee voimakkaasti valmennusyksikön yhteisöllisyyden kehittymistä dokumentoimalla asiakkaan tavoitteet ja saavutukset. Kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan, josta ne ovat helposti valmennushenkilöstön saatavilla.

Tavoite ?

Ohjelman tavoitteena on auttaa työvalmennustiimejä nostamaan asiakkaansa toiminnan keskiöön subjektiksi, jolloin valmennusprosessin vaikuttavuus paranee. Järjestelmä opettaa valmentautujaa ratkaisukeskeiseen toimintaan, jota voi soveltaa tulevaisuudessa oman elämänsä erilaisia haasteita kohdatessa.