Asiakasrekisteri

eHR.fi

Asiakasrekisteri

Älyä kuntouttavaan työtoimintaan


Mikä se on?

Asiakasrekisteri on netissä toimiva sosiaalisen työllistämisen toimijoille rakennettu ohjelmisto, jolla voidaan läpivalaista sosiaalisen työllistämisen arki. Asiakasrekisteristä voitte tulostaa reaaliaikaiset sähköiset raportit, joita tarvitsette työpajatoiminnan sisäisessä seurannassa ja viestintään verkostonne kanssa. 

Kenelle tarkoitettu ?

Asiakasrekisteri on tarkoitettu sosiaalisia työllistämispalveluita tuottaville ja rahoittaville kuntien viranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville toimijoille sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville organisaatioille ja sidosryhmille.
Ajan tasalla oleva työpajan tietokanta antaa työpajalle mahdollisuuden ennakoida toimintaansa entistä tarkemmin yhdessä muiden verkostossa toimivien tahojen kanssa.

Mihin tarpeeseen ?

Asiakasrekisterin tarkoitus on auttaa työttömien kanssa työskenteleviä asiantuntijoita tai palvelujen tuottajia ennakoimaan tarvittavia muutoksia sekä seuraamaan reaaliaikaisten raporttien avulle sosiaalisen työllistämisen arkea.
Asiakasrekisterin avulla voidaan tehdä ja toimittaa erilaisia tilastoja ja raportteja, jotka tuovat sosiaalisen työllistämistoiminnan arjen päättäjien ja eri sidosryhmien tietoon aivan uudella tavalla.

Hyödyt ?

Asiakasrekisteri hyödyttää sosiaalisen työllistämisen operatiivisia toimijoita monella eri tavalla arjessa., mutta nyt kerättyä tietoa voidaan käyttää strategisen suunnittelun perustana.
Työllistymistilanteen heikkenemisen myötä aiemmin kerätty asiakastieto tulee vanhenemaan nopeasti ja uutta päätöksenteossa tarvittavaa tietoa ilmenee päivittäin, jota asiakasrekisterillä voidaan seurata.

Tavoite ?

Asiakasrekisteri -ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna sosiaalisen työllistämisen johtamisessa.
Asiakasrekisteri tarjoaa eri tasoilla toimiville johtajille ja esimiehille älykkään ohjauskeinon kohdentaa sosiaalisen työllistämisen niukkenevia resursseja vaikuttavampiin toimintatapoihin.

Laajuus ?

Tämä tinkimätön ammattilaistyökalu tarjoaa käyttöönne tehokkaan seurantatyökalun, jota voitte muokata mieleiseksenne todellisia tarpeitanne vastaavaksi. Kaikki tarvittavat ominaisuudet ovat aina käytössäsi, valitsette silti vain ne joita tarvitsette.
Ohjelmaan voidaan linkittää esimerkiksi osaamiskartoitus, työ – ja oppimistyylien arviointityökalut tai vaikkapa yksilöllinen palvelutarpeen arviointi-osio.

Sisältö ?

Asiakasrekisteri-ohjelmistolla seurataan seuraavia asioita: Sosiaalisen työllistämisen toimijoiden lukumäärää, josta saadaan kokonaisraportteja eri pajoille tai työpisteisiin sijoitetuista henkilömääristä, kuka heidät on ohjannut työllistämis- tai valmennuspalveluihin, millainen koulutustausta valmennuksessa olevilla on, miten he asuvat ja miten he ovat keränneet toimeentulonsa ennen osallistumista kuntoutukseen tai työllistämistoimintaan, millainen työ- ja työttömyyshistoria heillä on ollut ennen työllistämis- tai valmennustoimintaan tulemista millaisia valmennuspalveluita he ovat käyttäneet, millaisissa työ tai valmennussuhteissa he ovat olleet , listaus työllistymistä estävistä asioista, ikä- ja sukupuolijakauma, minne jakson jälkeen.
Ohjelma pitää myös sisällään asiakasprojektiosion, jolla voidaan dokumentoida yksilölliset valmennussuunnitelmat.