NFC-sovellukset

eHR.fi

NFC-sovellukset

Älytarrojen ja puhelimen yhdistämien nopeuttaa ja helpottaa dokumentointia

StudyDesk

StudyDesk on NFC-teknologiaan perustuva järjestelmä, joka yhdistää fyysisen ja sähköisen interaktiivisuuden perinteisiin oppimis- tai esitysmenetelmiin. StudyDesk-järjestelmässä käyttäjälle 
voidaan osoittaa tehtäviä tai tarjota lisätietoa RFID-tarrojen avulla. Kun käyttäjä koskettaa tarraa
matkapuhelimella, voidaan puhelimen ruudulla esittää kysymyksiä tai lisätietoa siitä kohteesta,
johon tarra on asetettu. WellWorks Oy on toteuttanut StudyDeskin käyttöesimerkkinä luontopolun
yläkouluikäisille oppilaille. Luontopolulla kulkiessaan oppilas saa lisätietoa tekstin ja kuvien muodossa esimerkiksi reitin varrella olevista kasveista. Kulkijalle esitetään reitin varrella myös erilaisia
kysymyksiä, joihin hän vastaa matkapuhelimellaan. Vastaukset tallentuvat reaaliaikaisesti tietokantaan, josta opettaja voi seurata sekä niitä että oppilaiden kulkua reitillä. StudyDeskiä voidaan
käyttää myös esittelytarkoituksiin, jolloin kohteista voidaan NFC-tekniikan avulla tarjota lisäinformaatiota.
Ohjelman tavoitteena on kerätä tietoa tehostetusti,  tuoda innovatiivista interaktiivisuutta sekä
helpottaa tiedon jakamista oppimis- tai esittelytilanteissa sähköisesti. Ohjelma koostaa kerätystä
aineistosta myös selkeälukuiset raportit, jolloin tuloksiin voidaan palata.
Järjestelmän hallitsija pystyy luomaan järjestelmän sisällön mielensä mukaan. RFID-tarroihin
liitettyä materiaalia  voi vaihtaa reaaliaikaisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee olla tarran luona.
Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Järjestelmän hallinta ja RFIDtarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu internetissä olevan sivuston kautta. Kysymyksiin vastaaminen ja tiedon lukeminen suoritetaan matkapuhelimella. Sekä matkapuhelimessa että wwwpuolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta.

Jakaja

Jakaja on kuljetusalan työntekijöille kehitetty NFC-tekniikkaan perustuva työnseurantajärjestelmä, 
jonka avulla kuljettaja voi kirjata  ajoreittinsä lähdöt ja esimerkiksi lähettämössä käynnit helposti
vain koskettamalla matkapuhelimellaan RFID-tarraa. Tiedot lähtöajoista ja reiteistä siirtyvät välittömästi internetpalvelimelle, jossa ne ovat esimiehen tarkasteltavissa.
Ohjelma on tarkoitettu kuljetusalan yrityksille tai kenelle tahansa säännöllistä ajoa tekevälle, jolla
on tarvetta dokumentoida ajonsa kokonaiskestoa sekä saapumis- ja lopettamisaikoja. Ohjelman
avulla tuotetaan reittiajon tiedot ja  siirretään ne sähköiseen tietojärjestelmään. Tavoitteena on
saada tehostettua työtä tarjoamalla tarkkaa tietoa laskutusta ja työn suunnittelua varten. Ohjelma
mahdollistaa laskutuksen tehostumisen sekä reittisuunnitelmien tekemisen. Esimies
voi myös seurata ajojen edistymistä reaaliajassa.
Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla ajajat merkitsevät tiedot, ja www-sivuilla puolestaan esimiehet voivat tarkastella suorituksia
sekä luoda raportteja niistä. Järjestelmän ylläpitäjä voi myös itse luoda uusia reittejä ja liittää niitä 30
RFID-tarroihin. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat
huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta.

TeoPro NFC

TeoPro NFC on teollisuuden tarpeisiin kehitetty huoltoprosessin hallintajärjestelmä. Ohjelmiston 
tarkoituksena on helpottaa huoltotoimenpiteiden suoritusta ja dokumentointia. Huoltojärjestelmän 31
eri osiin kiinnitetään RFID-tarroja, joita lukemalla järjestelmän käyttäjät saavat tietoa niiden aikaisemmasta huoltohistoriasta tai huoltoon liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita kuvineen. Kun  huoltaja
on tehnyt tarvittavan toimenpiteen, kirjaa hän tiedon siitä huoltohistoriaan, josta se on seuraavien
käyttäjien ja esimiehen nähtävissä. Tieto suoritetusta toimenpiteestä siirtyy palvelimelle langattomasti.
Järjestelmä on tarkoitettu toistuvasti suoritettavien huoltotoimenpiteiden seurantaan ja huoltotietojen saattamiseen sähköiseen ja helposti tarkasteltavaan muotoon välittömästi huoltotoimenpiteen
yhteydessä. Ohjelman tavoitteena on saada tarkkaa tietoa huoltotoimenpiteistä ja niiden esiintymisvälistä. Järjestelmän avulla vähennetään huoltotoimenpiteiden vajavaisesta dokumentoinnista
aiheutuneita ongelmia.
Järjestelmän ylläpitäjä pystyy itse liittämään RFID-tarroihin haluamansa opasteet ja huoltotoimenpidevaihtoehdot. Ohjelmisto toimii matkapuhelimen ja internetin välityksellä. Merkintöjen
kirjaaminen ja tiedon haku suoritetaan matkapuhelimella paikan päältä. Kokonaisuuden tarkastelu
raporttien avulla sekä RFID-tarrakohtaisten tietojen muokkaus tapahtuu internetissä olevan sivuston kautta. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. 

eVarasto

eVarasto on helppokäyttöinen varasto-ohjelma, jossa hyödynnetään NFC – teknologiaa ja nettiä. Varastoon riittää yksi NFC –puhelin, jonka avulla merkitään varastosta otetut tavarat. Muu varaston hallinta tapahtuu pilvipalveluna nettiselaimen kautta.

Järjestelmästä on tehty todella yksinkertainen ja helppokäyttöinen, mutta silti tarkka. Tuotteet kirjataan järjestelmään koskettamalla tagia (tarraa): Nimi, Kategoria, Tila, Tuotekoodi, Tuotteen kuvaus, Hinta.

Kaikista varastotapahtumista saadaan automaattisesti raportit; Vapaasti muokattavissa oleva ajanjakso, eri yksiköt, henkilöittäin, tapahtumittain, varastottain, tuotteittain. Tiedot saa siirrettyä helposti laskutukseen, raportteihin …

Varastojen tilanteen näkee selkeistä netissä olevista raporteista, viennit, tuonnit, ja palautukset.
 - Voiko varaston hallinta olla tehokkaampaa ja helpompaa?