eRaksa

eHR.fi

eRaksa

eRaksalla voidaan pitää eri kohteiden työt hallinnassa ja laskutuksen perusteet esillä


Mikä se on?

eRaksa on rakennus- ja huoltoalan työntekijöille kehitetty, työkohteissa tehtävien toimenpiteiden dokumentointiin tarkoitettu työkalu. eRaksan avulla työntekijä voi kirjata työkohteeseen käytetyn ajan, suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset erityishuomiot. Tiedon syöttö suoritetaan matkapuhelimen avulla. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät välittömästi palvelimelle, jossa järjestelmän hallinnoija voi koostaa raportteja eri työtehtävistä sekä niihin käytetystä ajasta.

Järjestelmä mahdollistaa työn dokumentoinnin myös työkohteesta otettujen valokuvien avulla. Tällöin työntekijä voi esimerkiksi dokumentoida vesivahingon laajuuden muutaman valokuvan avulla. 

Kenelle tarkoitettu ?

Ohjelma on tarkoitettu rakennus- ja huoltoalan työntekijöille 

Käyttö ja tietoturva ? 

Koska eHR.fi –osaamiskartoitusjärjestelmä toimii Internetissä, järjestelmän käyttöönottoon ei tarvita suuria alkuinvestointeja omiin nettipalvelimiin tai It –henkilöstön palkkaamiseen. Sovellusten käyttöön riittää Internet-yhteydellä ja nettiselaimella varustettu tietokone.
Ohjelma käyttö suojataan samalla tavalla kuin pankkiyhteys.

Mihin tarpeeseen ?

Asiakkaalle tehdyn työn tarkkaan dokumentointiin. Tiedot kirjautuvat suoraan sähköiseen muotoon, jolloin niiden siirtäminen laskutukseen on helppoa. Valokuvausominaisuuden avulla voidaan dokumentoida kohdetta esimerkiksi ennen ja jälkeen suoritetun toimenpiteen.

Hyödyt ?

Koska työkohteisiin kuluva aika ja tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan tarkasti, voidaan tehokkaammin laskuttaa asiakasta ja ottaa erityistarpeet huomioon. Myös itse työajan käyttö on tehokkaampaa, sillä työnjohdon ei tarvitse siirtää käsin tietoja paperilomakkeista laskutusohjelmiin ja tietojärjestelmiin 

Tavoite ?

Tavoitteena on vaihtaa perinteisten tuntilappujen käsittely sähköiseksi järjestelmäksi, jonka ansiosta tiedon prosessointi nopeutuu ja tiedot arkistoituvat paremmin 

Sisältö ?

Järjestelmän ylläpitäjä pystyy hallinnoimaan järjestelmän sisältöä esimerkiksi paikkoja tai työtehtäviä lisäämällä.