eProjektori

eHR.fi

eProjektori

tekee toiminnasta läpinäkyvää ja mitattavaa, jolloin toimintaa voidaan johtaa ja kehittää


Mikä se on?

eProjektori on hankkeiden hallinnoinnin ja niissä käytetyn työajan kohdentumisen seurannan väline. Sovellus seuraa hanketyöntekijän työajan kertymistä työn aihealueiden, työtehtävien ja kustannuspaikkojen suhteen. Järjestelmä voidaan rakentaa jokaiselle työntekijälle hänen toimenkuvansa mukaiseksi. 

Kenelle tarkoitettu ?

Ohjelma on tarkoitettu projektihenkilöstölle 

Mihin tarpeeseen ?

eProjektorin avulla projektihenkilöstö voi omatoimisesti seurata ja kartoittaa työajan käyttöään.

Sisältö ?

Sovelluksella voidaan seurata 100 asiaa 10 minuutin tarkkuudella. Järjestelmän ylläpitäjä voi luoda jokaiselle työtekijälle tai työntekijäryhmälle yksilöllisen seurattavien asioiden listan. Raportit ovat automatisoidut, ja niiden näkyvyys perustuu organisaation tuonnin yhteydessä määriteltyihin käyttäjäoikeuksiin 

Hyödyt ?

eProjektori auttaa keskittymään olennaiseen. Seurannan avulla nähdään selkeästi, mitkä asiat projektissa saavat eniten huomiota ja mitkä osa-alueet jäävät vähemmälle. Sovelluksen avulla voidaan näin kohdentaa resursointia paremmin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. eProjektori voidaan räätälöidä laskutuksen välineeksi organisaatioihin, joissa toteutetaan tuntiperusteista laskutusta.

Tavoite ?

eProjektorin tavoitteena on tehdä projekteista läpinäkyviä, jolloin tulevien projektien suunnitteleminen helpottuu.

Ohjelma auttaa projektijohtoa tukemaan henkilöstöä työn tekemisessä. Onhan tosiasia, että työmotivaatio syntyy parhaiten oikeiden asioiden tekemisestä, ei turhasta saati toisten tekemättömistä tai asiaankuulumattomasta työstä 

Käyttö ja tietoturva ? 

Koska eHR.fi –osaamiskartoitusjärjestelmä toimii Internetissä, järjestelmän käyttöönottoon ei tarvita suuria alkuinvestointeja omiin nettipalvelimiin tai It –henkilöstön palkkaamiseen. Sovellusten käyttöön riittää Internet-yhteydellä ja nettiselaimella varustettu tietokone.

Ohjelma käyttö suojataan samalla tavalla kuin pankkiyhteys.