eMoppi

eHR.fi

eMoppi

Runsaasti lisää laskutettavaa -eMoppi siivousalan mobiiliin työajanseurantaan


Mikä se on?

eMoppi on siivousalan henkilökunnalle kehitetty, työn dokumentointiin tarkoitettu mobiilityökalu. eMopin avulla työntekijä voi kirjata työkohteeseen käytetyn ajan, suoritetut toimenpiteet sekä mahdolliset erityishuomiot. Tiedon syöttö suoritetaan matkapuhelimen avulla. Tämän jälkeen tiedot siirtyvät välittömästi palvelimelle, jossa järjestelmän hallinnoija voi koostaa raportteja eri työtehtävistä sekä niihin käytetystä ajasta. Järjestelmä mahdollistaa työn dokumentoinnin myös työkohteesta otettujen valokuvien avulla. Sovelluksen käyttö on nopeaa ja helppoa. 

Kenelle tarkoitettu ?

Ohjelma on tarkoitettu siivousalan henkilökunnalle. 

Tavoite ?

Henkilökunnan käyttämän työajan ja tehtyjen toimenpiteiden saattaminen sähköiseen seurantaan.

Mihin tarpeeseen ?

Useiden työntekijöiden työn perusteella tapahtuvan asiakkaiden laskutuksen hallinnointiin. Siirtämällä järjestelmä kokonaan sähköiseksi on pyritty tekemään tarpeettomaksi erilaisten paperilomakkeiden täyttäminen ja niistä käsin tapahtuva tietojen siirto tietojärjestelmiin 

Hyödyt ?

Koska työkohteisiin kuluva aika ja tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan tarkasti, voidaan tehokkaammin laskuttaa asiakasta ja ottaa erityistarpeet huomioon. Myös itse työajan käyttö on tehokkaampaa, sillä työnjohdon ei tarvitse siirtää käsin tietoja paperilomakkeista laskutusohjelmiin ja tietojärjestelmiin. Samalla virheellisen tiedon määrä vähenee.

Käyttö ja tietoturva ? 

Ohjelmistoa käytetään sekä matkapuhelimen että www-sivujen välityksellä. Matkapuhelimen avulla työntekijät merkitsevät suoritukset, ja www-sivuilla puolestaan esimiehet voivat tarkastella suorituksia sekä luoda raportteja niistä. Sekä matkapuhelimessa että www-puolella olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta.

Sisältö ?

Järjestelmän ylläpitäjä pystyy hallinnoimaan järjestelmän sisältöä esimerkiksi kustannuspaikkoja tai työtehtäviä lisäämällä.