eMedi

eHR.fi

eMedi

Vaivaton, aikaasäästävä tapa PEF -mittaustulosten ja astmaoireiden dokumentointiin matkapuhelimella tietokantaan


Mikä se on?

Astman hoidon tehostamiseen. Vastaanotolla lääkärin työaikaa voidaan kohdentaa paremmin potilaalle ja sairauden hoitotoimenpiteisiin PEF-mittausvihkosten aikaa vievän tutkimisen sijasta.

Kenelle tarkoitettu ?

Tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat huolehtia omasta kilpailukyvystään kehittämällä henkilöstönsä osaamista.

Mihin tarpeeseen ?

Astman hoidon tehostamiseen. Vastaanotolla lääkärin työaikaa voidaan kohdentaa paremmin potilaalle ja sairauden hoitotoimenpiteisiin PEF-mittausvihkosten aikaa vievän tutkimisen sijasta.

Hyödyt ?

Lääkärin vastaanottoaikaa säästyy, kun potilaan tekemien PEF-mittausten kootut tulokset ovat suoraan valmiita analysoitaviksi. Koska tehtyjen mittausten tiedot päivittyvät välittömästi tietokantaan, myös potilaan voinnin reaaliaikainen seuranta on mahdollista. Puhelinaikojen käyttö mahdollistuu myös entistä tehokkaampana, kun lääkäri näkee suoraan omalta tietokoneeltaan potilaan tilan kehityksen kuin myös yksittäiset mittaustulokset.

Tavoite ?

Ohjelman tavoitteena on oikeiden hoitomenetelmien ja lääkkeiden löytäminen potilaalle.

Sisältö ?

Potilas merkitsee mittaustensa tulokset matkapuhelimella, josta tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti hoitavan lääkärin nähtäville internetissä sijaitsevaan tietokantaan.

Käyttö ja tietoturva ?

Potilas merkitsee mittaustuloksensa matkapuhelimella tietokantaan, josta lääkäri voi tutkia niitä Internet-selaimella. Sekä matkapuhelimessa että Internetissä olevat käyttäjäkohtaiset salasanat huolehtivat järjestelmän turvallisuudesta. Internetissä toimivassa tietokannassa käytetään samaa suojaustekniikkaa kuin mitä pankit käyttävät omissa tietojärjestelmissään.