Työajan kohdentuminen

eHR.fi

Työajan kohdentuminen

Asiat etenevät vasta, kun tiedetään mikä niiden kulkua estää


Mikä se on?

Helppokäyttöinen työyhteisön toimintatapojen avaamistyökalu, joka läpivalaisee tarkasti sen, mihin tekeminen ja resurssit yhteisössä kohdentuvat. 

Kenelle tarkoitettu ?

Ohjelma on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, joilla on tarve kehittää omaa
toimintatapaansa.

Yrityksen johto voi reaaliaikaisesti seurata ja ohjata toiminnan kohdistumista strategisiin painopistealueisiin. Työajan kohdentumisen seuranta ei kuitenkaan ole valvontajärjestelmä, vaan se on suunnattu pikemminkin työntekijälle itselleen. Työkalun avulla työntekijän on helppo suunnata työaikansa aikaisempaa paremmin: nähdä, mihin aika häneltä kuluu ja mitkä seikat mahdollisesti vähentävät työn tuloksellisuutta 

Tavoite ?

Tehdä yrityksen toiminnasta läpinäkyvämpää niin organisaation johdolle kuin henkilökunnallekin. Näin toiminnasta tulee tuloksellisempaa.

Mihin tarpeeseen ?

Valmentaessamme asiakkaitamme saamaan yrityksiensä toimintatavoista tuloksekkaampia huomasimme erääksi perusongelmaksi sen, ettei työnjohto ollut lainkaan selvillä työntekijöidensä arjen todellisista tekemisistä. Tämän vuoksi työn toiminnan ohjaaminen oli mahdotonta. Niinpä kehitimme tämän yksikertaisen työkalun, joka läpivalaisee yrityksen toiminnan ja näyttää näin yhteisön edut siinä missä kehittämiskohteetkin. 

Hyödyt ?

Sovelluksen avulla yrityksen toimintatapamuutosten suunnittelusta tulee helppoa: organisaatio kykenee tekemään oikeat valinnat, ja näin muokkaamaan toimintaansa tehokkaammaksi.

Säännöllisin väliajoin toteutettavien mittausten avulla halutun muutoksen toteutumista on helppo seurata. Ohjelman avulla organisaation johto näkee, miten muutokset ovat jalkautuneet työtekijätasolla, ja mikä on ollut niiden vaikutus koko organisaatioon. Ohjelma koostaa tiedoista selkeät raportit, joista ne kaikki ovat helposti nähtävissä.

Sisältö ?

Työajan kohdentumisen seurantajärjestelmä seuraa henkilön työajan käyttöä työtehtävien, aiheiden ja kustannuspaikkojen suhteen. Sovelluksen sisältö voidaan muokata jokaiselle työntekijälle tai työntekijäryhmälle sopivaksi työtehtävien, asiakkuuksien ja kustannuspaikkojen mukaan. Järjestelmä taipuu näin myös muuttuvan työkuvan tai asiakkuuksien mukaiseksi.

Seurantaraportteihin kerääntyvät kaikki tiedot työtehtävistä kymmenen minuutin tarkkuudella. Tykalulla voidaan seurata 100:a eri työtehtävää, joille kaikille voidaan määritellä erikseen kustannuspaikat ja tuntihinnat. Sovelluksen käyttöön kuluu työntekijältä keskimäärin vain 3 minuuttia päivässä.

Kaikki eHR.fi-järjestelmät on määritelty käyttäjäoikeustasoin. Näitä ovat:

  • Peruskäyttäjä (näkee vain oman työajan seurantansa tiedot)
  • Esimies (näkee omien tietojensa lisäksi oman osastonsa tiedot ja raportit
  • Johto (näkee omien tietojensa lisäksi koko organisaatiota koskevat seurantatiedot ja raportit)

 

Lue lisää