Osaamiskartoitus

eHR.fi

Osaamiskartoitus

Henkilöstön osaamisen hallinta ja kehittäminen ovat tie yrityksen menestykseen!

Mikä se on?

Sähköinen järjestelmä yhteisön henkilöstössä piilevän osaamisen esille tuomiseen. Ohjelma toimii Internetissä ja on helppokäyttöinen.

Kenelle ohjelman tarkoitettu?

Tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat huolehtia omasta kilpailukyvystään kehittämällä henkilöstönsä osaamista.

Mihin tarpeeseen?

Ohjelman tarkoitus on auttaa yrityksen henkilöstöä ja heidän kanssaan työskenteleviä HR -asiantuntijoita tai koulutuspalvelujen järjestäjiä arvioimaan osaamisen kehittämistä yrityksessä.

Osaamiskartoitusta ja sen tuloksia käytetään organisaatiossa mm.:

  • henkilöstön osaamisen arvioinnissa
  • kehityskeskusteluissa
  • osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • perehdyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • kehittämisen seurannassa ja arvioinneissa
  • henkilöstön rekrytoinnissa
     

Ohjelman hyödyt?

Osaamiskartoituksen avulla on mahdollista selvittää nopeasti ja helposti yrityksen osaamistarpeiden tämän hetkinen tilanne sekä tehdä osaamistarpeiden arviointi selkeistä raporteista.

Järjestelmän avulla osaamisen kehittämistä voidaan tehostaa siten, että resursseja voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti, joko tulipalojen sammuttamisesta yrityksen strategiasta johdettuun osaamisen kehittämiseen.

Organisaation ja sen jokaisen jäsenen osaaminen saadaan havainnollisesti näkyviin monipuolisina ja reaaliaikaisina raportteina.

Hakutoiminnot auttavat osaamisen löytämisessä ja kehitysresurssien suuntaamisessa. Kun tiedetään mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan, mitä siellä on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki.

Ohjelman tavoite?

Ohjelman tavoitteena on parantaa yrityksen osaamistasoa sekä tiedon johtamista ja jakamista. Näin ohjelmiston käyttö estää osaamisvajeiden aiheuttamia haittavaikutuksien pitkittymistä. Tavoitteena on mahdollistaa systemaattisen osaamisen johtamisen käynnistyminen helposti ja taloudellisesti.

Ohjelman sisältö?

Erityisesti osaamiskartoituksia varten luotu kyselytyökalu tekee kyselyjen tekemisestä, vastaamisesta ja raporttien analysoinnista selkeää. Jokaiselle asialle on omat paikkansa ja asiat ovat helposti löydettävissä.

Lataa esite Lue lisää