Koulutusrekisteri

eHR.fi

Koulutusrekisteri

Työkalu henkilöstön koulutuksien, pätevyyksien ja pakollisten koulutusten hallintaan


Mikä se on?

Sähköinen järjestelmä henkilöstön koulutusrekisterin ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen. Rekisteriohjelman avulla lisätään koulutukset henkilöille, määritellään pakolliset koulutukset ja koulutusten voimassaoloajat.

Kattavista raporteista koulutussuunnittelua voidaan kohdentaa entistä paremmin. Lisäominaisuuksina lisäksi omaehtoisten koulutusten lisääminen, ilmoittautumiset, palautekyselyt ym. koulutusprosessiin liittyvien toimintojen hallinta. Ohjelma toimii Internetissä ja voidaan ottaa käyttöön jopa ilman käyttökoulutuksia.

Kenelle ohjelman tarkoitettu?

Tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat yhtenäistää koulutusprosessejaan sekä olla jatkuvasti ajantasalla organisaation koulutusrekistereistä ja koulutustarpeista. Ohjelma toimii todistetusti hyvin sekä pienissä että isoissa organisaatiossa, esimerkiksi Hätäkeskuslaitos hallitsee koko koulutusprosessinsa eHR.fi -koulutustenhallintajärjestelmän avulla.

Mihin tarpeeseen?

Ohjelman tarkoitus on auttaa yrityksen henkilöstöä ja heidän kanssaan työskenteleviä HR -asiantuntijoita tai koulutuspalvelujen järjestäjiä arvioimaan osaamisen kehittämistä ja koulutustarpeita yrityksessä.

Koulutusrekisteriohjelmistoa ja sen tuloksia käytetään organisaatiossa mm.:

  • koulutusrekisterin ylläpitämiseen ja yhtenäistämiseen
  • koulutussuunnitteluun
  • määräaikaisten ja voimassaoloaikoja vaativien koulutusten seurantaan
  • osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • kehityskeskusteluiden tukena
  • kehittämisen seurannassa ja arvioinneissa
     

Ohjelman hyödyt?

Koulutusrekisteriohjelmiston avulla on mahdollista selvittää nopeasti ja helposti yrityksen koulutustarpeiden sen hetkinen tilanne sekä luoda pohja koulutussuunnittelulle selkeiden raporttien avulla.

Järjestelmän avulla koulutusten organisointia voidaan tehostaa resurssien paremmalla kohdentamisella, rutiinitoimenpiteiden vähentämisellä sekä mahdollistamalla pitkäjännitteinen koulutusten suunnittelu budjetoinnin ja raportoinnin avulla.

Organisaation ja sen jokaisen jäsenen koulutukset ja koulutustarpeet saadaan havainnollisesti näkyviin monipuolisina ja reaaliaikaisina raportteina.

Hakutoiminnot auttavat haluttujen asioiden löytämisessä ja koulutusresurssien suuntaamisessa. Kun tiedetään mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan, mitä siellä on ja miten sitä hankitaan lisää, on tie määrätietoiselle kehitystyölle auki.

eHR.fi -koulutusrekisteriohjelmisto on osa tarjoamaamme HR -järjestelmää ja voidaan näin liittää osaksi eri moduuleita hyvin vaivattomasti. Esimerkiksi kehityskeskusteluihin saadaan linkitettyä henkilön koulutusrekisteri sekä henkilörekisterin henkilökorttiin henkilön koulutukset näkymään automaattisesti.

Ohjelman tavoite?

Ohjelman tavoitteena on yhtenäistää ja ottaa hallintaan organisaation olemassa olevat koulutukset, uusittavat koulutukset sekä tulevat koulutustarpeet. Lisäominaisuuksien avulla yritys voi myös kokonaan sähköistää koulutusprosessiensa hoitamisen aina ilmoittautumisista monivaiheisisiin hyväksymismenettelyihin sekä tukipyynnöistä koulutusten palautekyselyihin.

Ohjelman sisältö?

Palvelu sisältää sopimuksenmukaisen käyttöoikeusajan sekä mahdollisuuden linkittää se myös myöhemmin osaksi eHR.fi -osaamisenjohtamisjärjestelmää. Palveluun sisältyy myös olemassa olevien koulutustietojen sekä organisaation tuonti järjestelmään, ohjeistus järjestelmän käyttöön, oma asiakasvastaava, joka vastaa palvelun sujumisesta sekä standardi asiakastuki.

Lue lisää