Kehityskeskustelu

eHR.fi

Kehityskeskustelu

Ratkaisu henkilöstön ja organisaation kehittämiseen 

Mikä se on?

eHR.fi - Kehityskeskustelu on henkilöstön ja organisaation kehittämiseen tarkoitettu kokonaisvaltainen ratkaisu. 

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Yrityksen henkilöstöjohtajille, jotka todella haluavat kehittää organisaationsa toimintaa. Järjestelmissämme käytetään oikeustasomäärittelyitä, jolloin eri käyttäjäryhmille näkyvät erilaiset käyttöliittymät ja toiminnot. 

Mihin tarpeeseen?

Yrityksissä käytävien kehityskeskustelujen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Internetissä toimivan kehityskeskustelujärjestelmän avulla organisaation kehityskeskusteluista saadaan läpinäkyviä ja tavoitteellisia. eHR.fi-Kehityskeskustelun avulla poimitaan henkilöstössä piilevä hiljainen tieto, sekä tehdään tarkat eläköitymis- ja koulutussuunnitelmat 

Ohjelman hyödyt?

Hyvin sujuneet kehityskeskustelut auttavat yritystä sijoittamaan oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin, strategian jalkauttamista voidaan seurata reaaliaikaisesti, työhyvinvointi lisääntyy, yhteisöllisyys kasvaa, innovaatiokyvykkyys paranee ja hiljaista tietoa saadaan talteen.

Ohjelma koostaa keskustelujen pohjalta selkeät raportit, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan suunnata, ja asetettuihin tavoitteisiin palata. Näin yritysjohto saa suoraan reaaliaikaisen käsityksen yrityksen tilanteesta.

Ohjelman tavoite?

Ohjelman tavoitteena on saada kehityskeskusteluissa esiin tuleva tieto näkyväksi osaksi yrityksen kehittämissuunnitelmaa. eHR.fi-Kehityskeskustelu läpivalaisee kattavasti yrityksen tämän hetkisen tilanteen.

Ohjelman laajuus?

eHR.fi - Kehityskeskustelujärjestelmä on täysin yhteensopiva muiden tuotteidemme kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarpeen mukaan siihen voidaan liittää vaikkapa eHR.fi - Osaamiskartoitus tai henkilökohtaisen palkanlisän laskujärjestelmä 

Ohjelman sisältö?

Ohjelman sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, organisaation eri käyttäjäryhmien mukaan. Järjestelmää voidaan käyttää eri kielillä.

Ohjelman koostamat raportit ovat kattavat:

  • Henkilöiden yksittäiset raportit
  • Osasto-, tiimi- ja yrityskohtaiset raportit
  • Osaamisennusteet ja koulutustarpeet
  • Aikaraportit: paljonko keskusteluihin käytetään aikaa, mitkä asiat yhteisössä puhututtavat
  • Tavoitteiden seurantaraportti
  • Rekrytointitarpeet
  • Eläköitymisraportit

 

eHR.fi - Kehityskeskusteluun voidaan lisäksi sisällyttää työn vaativuuden arviointijärjestelmä sekä suoritusten arviointiosio.

Lue lisää