Avainmittari

eHR.fi

AvainMittari

Ratkaisu henkilöstön ja organisaation kehittämistarpeiden tunnistamiseen

Mikä se on?

eHR.fi -AvainMittari on helppokäyttöinen työyhteisöjen toimintatapojen avaamistyökalu. 

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Yrityksille ja yhteisöille, joilla on tarvetta kehittää omia toimintatapojaan. Yritys- ja muutoskonsulteille.

Mihin tarpeeseen?

AvainMittarin tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä arvioimaan arkensa toimintakäytänteitä ja niistä nousevia muutostarpeita. Ohjelman sisältö perustuu tieteelliseen tutkimukseen. 

Ohjelman hyödyt?

Toistuvien mittausten avulla muutosta voidaan hallitusti seurata ja arvioida tavoitteiden mukaisesti. Kehitystoimintaa voidaan tehostaa arvioimalla kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta yksikkö-, tiimi- tai osastokohtaisesti.

Ohjelman tavoite?

Ohjelman tavoitteena on muokata yhteisön rakenne toimintaympäristönsä muutostarpeita paremmin vastaavaksi.

AvainMittarin avulla selvitetään nopeasti yrityksen tämän hetken kokonaistilanne, ja avataan muutostarpeet vaikka yksikkö- tai tiimitasolle asti. Selkeiden raporttien avulla nähdään yhdellä silmäyksellä, missä näitä muutoksia tarvitaan.

Ohjelman sisältö?

AvainMittari –ohjelman avulla selvitetään:

 1. Yhteisön kehittäminen
 2. Oma osallistuminen yhteiseen suunnitteluun
 3. Oppimisilmapiiri
 4. Omat kehittymismahdollisuudet
 5. Viestintä
 6. Voimavarat ja seuranta
 7. Sisäinen vuorovaikutus
 8. Palkitseminen
 9. Yhteisön jäsenet ympäristön oppimislähteiden hyödyntäjinä
 10. Yhteisöjen välinen oppiminen
 11. Yhteisön kehittämistä mahdollistavat ja tukevat rakenteet
   

Neljän isomman osa-alueen mukaan (tulosraportti: osa-alueet):

 1. Yhteisön kehittäminen kokonaisuutena
 2. Oppiminen
 3. Toiminnan vapaus ja vastuu
 4. Yhteistyö ja vuorovaikutus
   

Sekä työyhteisön perusolettamusten näkökulmasta havainnollisina nelikenttinä:

 1. Työyhteisön tehtävään sitoutuminen
 2. Työyhteisössä esiintyvät intressit
 3. Yhteisön identiteetti
   

Kesto tai laajuus?

Yritys tai yhteisö voi tilata käyttöönsä yhden tai useamman eHR.fi –Avainmittarikartoituksen. Kaikki eHR.fi-sovellukset toimivat SaaS (Software as a Service) -palveluina, eli ohjelmat toimivat Internet-selaimen avulla. Yrityksien ei näin tarvitse tehdä mitään omia laite- tai henkilöinvestointeja, minkä vuoksi SaaS on heille helppo ja kustannustehokas tapa saada eHR.fi-ohjelmistot käyttöönsä.

Lisätietoja

eHR.fi –AvainMittari aloituspaketti sisältää kaiken tarvittavan aina prosessin määrittelystä tulosten purkamisen ja jalkauttamisen konsultointiin.