site maker

Älykästä johtamista


Haluatko johtaa älykkäiden ohjelmien avulla ja 
vapauttaa aikaasi strategisiin johtotehtäviin?

Haluatko johtaa älykkäiden ohjelmien avulla ja vapauttaa aikaasi strategisiin johtotehtäviin?

Jos vastasit kyllä, meillä on tarjota sinulle ainutlaatuinen ohjelmistokokonaisuus HR - ja työturvallisuusjohtamiseen.

Ohjelmistomme ovat jaettu kolmen kokonaisuuden alle: Suoritusten johtaminen, osaamisen johtaminen sekä
työturvallisuuden johtaminen.

Mobiilityökalut löydät täältä.

Näistä kokonaisuuksista sinä voit muodostaa itsellesi juuri sopivan johtamisen työkalupakin. Voit yhdistellä ohjelmistoja eri kokonaisuuksista keskenään. Jos käytössäsi on useampi ohjelmisto, niin ohjelmistot voivat tarvittaessa käyttää samaa tietokantaa. 

Kaikki ohjelmistomme ovat helposti muokkautuvia, joten ne pystytään räätälöimään juuri sinun tarpeisiin sopivaksi. 

Ohjelmistot toimiteetaan käyttöösi Saas-palveluna, joten ne ovat päätelaiteriippumattomia, eikä koneellesi tarvitse tehdä mitään asennuksia. Ohjelmistojen käyttöä varten tarvitset internetselaimen. 

 Suoritusten johtaminen

HR-Rekisteri

Henkilörekisteriä käytetään organisaation henkilötietojen ylläpitoon HR-Master Datana. Henkilörekisteri on HR-työkalujen ydin, johon kaikki henkilöä koskevat tiedot tallentuvat automaattisesti. Henkilörekisteriin voidaan tallentaa perustietojen lisäksi esimerkiksi CV:n tietoja esim. työkokemus, tutkinnot, muu koulutus, kielitaito ja alaan liittyvät pätevyydet. HR-rekisterissä on myös laajat raportointimahdollisuudet. Tutustu lisää tästä..

TM-järjestelmä

Tm- työsuhteen muutos- järjestelmä tekee työsuhteiden muutoksien tekemisestä ja käsittelemisestä helppoa. Kun yrityksen työsuhteiden hallinta on hyvin järjestetty, vältytään ikäviltä unohduksilta ja harmillisilta väärinkäsityksiltä. Lisätietoja Tm-työsunteiden muutosjärjestelmästä löydät täältä.

Työtehtävien kuvaukset

Työtehtävien kuvaukset- työkalulla saat selkeät kuvaukset työtehtävistä. Kuvauksiin voidaan kirjata työn perustiedot, tehtävät sekä tehtävän asettamat vaatimukset. Lisäksi jokaiseen kohtaan voidaan tehdä helposti muutosehdotuksia ja lisätä perustelut muutoksille. Tätä näppärää työtehtävien kuvaustyökalua voidaan käyttää yksinään tai osana työn vaativuuden arvointiohjelmistoa. 

Työn vaativuuden arviointi

Työtehtävien vaativuuden arviointi- ohjelmiston avulla ylläpidetään tehtävänkuvauksia ja niiden muutoksia, arvioidaan työtehtävien vaativuutta, lasketaan henkilökohtaisen palkanosan pätevyys- ja suorituspisteet. Lisäksi voidaan helposti tulostaa yhteenvetoraportti tehtävänkuvauksesta. Työtehtävien vaativuuden arviointi –osion täsmällinen sisältö suunnitellaan yhdessä organisaation HR-vastaavien kanssa, voimassa olevien työehtosopimusten vaatimusten mukaiseksi.

Palkanmäärittely

Palkanmääritys-työkalua voidaan käyttää osana Työn vaativuuden arviointi- ohjelmistoa tai irrallisena työkaluna. Palkanmäärittely- työkalussa arvioitavat pätevyys - ja suoritustekijät ovat: työteho, työnlaatu vaatimusten mukaan, yhteistyökyky, vastuullisuus, osaaminen ja asenne. Nämä ryhmät ovat pisteytetty ennalta sovitun suunnitelman mukaan ja työkalu laskee pisteet automaattisesti vastausten mukaan. 

Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelujärjestelmä on henkilöstön ja organisaation kehittämiseen tarkoitettu kokonaisvaltainen ratkaisu. Ohjelma mahdollistaa yrityksissä käytävien kehityskeskustelujen tehokkaan hyödyntämisen. Internetissä toimivan kehityskeskustelujärjestelmän avulla organisaation kehityskeskusteluista tehdään läpinäkyviä ja tavoitteellisia. Tutustu lisää tästä.

Poissaolojen hakeminen ja hyväksyminen

Poissaolen seuraaminen ja myönteminen helpottuu tällä työkalulla. Poissaolen seurata-työkalulla voidaan hakea esimerkiksi lomat, ilmoittaa sairauspoissaolot, vanhempain vapaasta, opintovapaasta tai koulutuksesta. Poissaoloilmoitus-työkalua on hyvin helppo käyttää niin työntekijän kuin hyväksyjän. 

Varhainen välittäminen

Olemme kehittäneet asiakkaiden kanssa yhteistyössä sähköisen varhaisen puuttumisen työkalun. Työkalun avulla voidaan toteuttaa työterveyshuoltolain mukainen varhaisen puuttumisen malli, jossa käydään työkykykeskustelu työntekijän kanssa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden. Työkalu automatisoi varhaisen puuttumisen ja vastuutukset oikeille henkilöille. Näin varmistetaan työkykyisyyden hoitaminen tuloksellisesti loppuun asti.

Osaamisen johtaminen

Perehdytys

Perehdytysohjelmisto tarjoaa sinulle työkalun, jonka avulla: säästät aikaa, saat koko työyhteisön ymmärtämään perehdytyksen tärkeyden ja annat työntekijöille hyvät lähtökohdat aloittaa työt. Perehdytysohjelmisto sisältää älykkäitä ominaisuuksi, jotka helpottavat perehdytyksen tekemistä ja siihen osallistumista. Lisätietoa Perehdytys-ohjelmistosta löydät WellWorksin sivuilta.

Osaamiskartoitus

OSKARI- Osaamisen hallinta ja kartoitusohjelmisto. Oskarin avulla on helppo kartoittaa ja kehittää osaamista. Saat käyttöösi reaaliaikaiset tiedot työntekijöiden osaamisesta. Näet myös osaamisvajeet selkeästi muutamalla klikkauksella. Tutustu lisää täältä.

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisteri on sähköinen järjestelmä henkilöstön koulutuksien ja pätevyyksien hallintaan. 
Rekisterin avulla koulutusten organisointia voidaan tehostaa resurssien paremmalla kohdentamisella, rutiinitoimenpiteiden vähentämisellä sekä mahdollistamalla pitkäjänteinen koulutusten suunnittelu budjetoinnin ja raportoinnin avulla. Lisätietoa tuotteesta löydät WellWorksin sivuilta.

Aloitejärjestelmä

Aloite - järjestelmä on tehokas ja älykäs palvelu, jonka avulla aloitteiden tekeminen ja niiden käsittely on hyvin yksinkertaista. Aloitetoiminnon ylläpitäminen ajan tasalla on helppoa, sillä aloitteiden käsittely toimii ennalta suunnitellulla tavalla, automatisoiden toimintaan liittyviä rutiinitehtäviä. Järjestelmän avulla voidaan kerätä tehokkaasti ideoita ja parannusehdotuksia arjen toiminnan tehostamiseen. Lisätietoa Aloitejärjestelmästä löydät WellWorksin sivuilta. 

Työturvallisuuden johtaminen

Turvakierrokset

Päätelaiteriippumattomalla työkalulla voitte dokumentoida helposti ja tehokkaasti turvakierroksilla tehdyt havainnot, olivatpa ne positiivia tai negatiivisia.
Työkalulla voidaan tehdä kuvalliset, selkeät ja tarkat pöytäkirjat kierroksista. Lisäksi voidaan määritellä havaituille asioille vastuuhenkilö(t), sekä luoda aikataulu mihin mennessä asiat ovat laitettava kuntoon.
Järjestämä seuraa toteutumista ja muistuttaa roikkumaan jääneistä asioista, jolloin mikään ei jää kesken. 

Tapaturmailmoitukset

Helppokäyttöinen, yrityksenne tarpeisiin taipuva tapaturmien ilmoitusjärjestelmä on paljon muutakin kuin tapahtumia sähköisesti dokumentoiva työkalu. Ilmoituksen tekijän ei tarvitse kirjoittaa romaania tapahtuneesta, eikä käyttää paljon aikaa ilmoituksen tekemiseen, vaan hän voi kätevästi hyödyntää ennalta määriteltyjä valikkoja. Kun ilmoitus tallennetaan järjestelmään se menee suoraan tiedoksi organisaation avainhenkilöille.

Ympäristövahingot

Ympäristön havannointijärjestelmä on päätelaiteriippumaton. Järjestelmään kirjaukset ovat hyvin helppo ja nopea tehdä erilaisten pudotusvalikoiden avulla. Havainnot tyypitetään eri väräin, jotka ohjaavat niiden jatkokäsittelyprosessia. Havannoista voidaan ottaa kuvia ja liittää ne helposti havaintoon mukaan. Tutustu lisää Ympäristön havannointijärjestelmään WellWorksin sivuilla.

TurvaInfo

TurvaInfo on verkkokoulutusalusta joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoma koulutuksen. Verkkokoulutuksen voi suorittaa: etukäteen, työmaalle saapuessa tai osana perinteistä luokkaopetusta. Verkkoalustaa käyttämällä saatte käyttöönne uuden tavan suorittaa työturvallisuuskoulutuksia, jonka avulla säästätte aikaa ja saatte käyttöönne toimivan, reaaliaikaisen koulutusrekisterin. Lue lisää tästä.

Työluvat

Haluatteko vapautua turhasta moneen kertaan tehtävästä työstä työlupien myöntämis- ja seurantavelvoitteen täyttämisessä?
Työlupien myöntämisjärjestelmä antaa sinulle mahdollisuuden ottaa haltuun kaikki luvanvaraiset työlupa-asiat yhdellä kertaa. Valmiiden erilaisten lupapohjien ansioista sinun ei tarvitse joka kerta kirjoittaa kaikkea työlupiin vaadittavia tietoja uudestaan vaan valmiita pohjia ja lupia voidaan jakaa tehokkaasti. Tutustu lisää Työlupa-ohjelmistoon WellWorksin sivuilla.

TARKASTAMO

TARKASTAMO yhtenäistää kirjaamiskäytännöt toimivaksi kokonaisuudeksi. Viranomaistarkastusten, auditointien ja riskiarvioiden toimenpiteiden hallinta on nyt nopeaa ja helppoa TARKASTAMO:n avulla.
Yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä sähköisellä työkalulla voidaan kirjata ja käsitellä tarkastustoimenpiteet sekä auditointipoikkeamat.
Tutustu lisää tästä.

Vieraskirjaamo

Vieraskirjaamon avulla voit unohtaa viime tipassa tehdyt ilmoitukset vierailuista vastaanottoon ja myöhästyneet kahvitilaukset. Vieraskirjaamon avulla muistat hoitaa kaikki tarvittavat asiat kuntoon ennen vierailun alkua.
Vieraskirjaamon käyttö lisää myös turvallisuutta sillä tiedätte reaaliaikaisesti keitä yrityksessänne liikkuu. Lisäksi saat helposti koostettua tarvittavat raportit vierailijoista. 
Lisätietoja löydät täältä.

TTurva

TTurva- Työturvallisuus-järjestelmä antaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tarttua työturvallisuuden kehittämiseen ja turvallisuusjohtamiseen, modernin ja älykkään sähköisen työkalun avulla.
TTurvan kehitystyössä olemme huomioineet myös OHSAS 18001 työturvallisuusjärjestelmän, järjestelmä on rakennettu tämän mukaiseksi. Tutustu lisää TTurvaan WellWorksin sivuilla

Kiinnostuitko? Haluatko lisätietoa?

Sovitaanko ilmainen verkkotapaaminen?

Katso tästä lisää yrityksiä keiden kanssa olemme kehittäneet yhdessä arjessa toimivat työkalumme.

Käy tutustumassa mobiilityökalujemme mahdollisuuksiin!

Oletko kiinnostunut mobiilityökaluista?

Yhteydenotto

Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla numeroon 050 561 3580,
laittamalla viestiä info(a)ehr.fi
tai lähettämällä viestiä alla olevalla lomakkeella.