Palta

eHR.fi

Palta

nostaa asiakkaan toimijaksi


Mikä se on?

PALTA -ohjelma on helppokäyttöinen työttömien työnhakijoiden yksilöllisten palvelutarpeiden arviointiohjelma 

Kenelle tarkoitettu ?

Työttömien työhakijoiden kanssa työskenteleville kuntien sosiaaliviranomaisille ja työllistämistoiminnasta vastaaville sekä muille työttömien työnhakijoiden kanssa työskenteleville asiantuntijoille.

Sisältö ?

PALTA ohjelman avulla selvitetään pitkäaikaistyöttömän henkilön:

 • Työelämän yksilöllinen merkitys
  • protestanttinen työasenne
  • työttömyystilanteen merkitys
 • Työttömyystilanteen hallinta
  • omavastuullisuuden kokeminen
  • opittu toivottomuus
 • Työttömyyden kokeminen
  • taloushuolet stressitekijänä
  • psyykkisen pahoinvoinnin riski
 • Työmarkkinakäyttäytyminen
  • työnhakuaktiivisuus
  • työllistymisodotukset
  • väsyminen työelämään
 • Yksilölliset selviytymiskeinot
   

Hyödyt ?

Ohjelman avulla on mahdollista selvittää nopeasti työttömän työnhakijan tämän hetken tilanne sekä tehdä työttömyyskokemusten ydinkohtien nopea analyysi.

Ohjelman avulla muutosta voi ohjata ja arvioida tarkoituksenmukaisesti. Toimintaa voidaan tehostaa siten, että työmarkkinatuen piiriin kuuluva henkilö saa juuri sillä hetkellä tarvitsemansa palvelut.

Ohjauskeskusteluissa ja -toiminnoissa päästään heti kiinni tilanteen hallintaan vaikuttaviin ydintekijöihin.

Tavoite ?

Ohjelman tavoitteena on toimia työkaluna yksilöllisen palvelutarpeen mahdollisimman nopealle arvioimiselle ja estää siten osaltaan työttömyyden aiheuttamia haittavaikutuksien pitkittymistä, erityisesti työttömyyden aiheuttamaa stressiä, psyykkistä pahoinvointia sekä riskiä ajautua pitkäaikaistyöttömyyteen sopeutumisen uralle.

Mihin tarpeeseen ?

Ohjelman tarkoitus on auttaa työttömiä työnhakijoita ja heidän kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita tai palvelujen tuottajia arvioimaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan menetelmän avulla työnhakijan elämäntilannetta ja siitä nousevia tarpeita sekä edistämään heidän ohjaustaan työmarkkinoille.

Kesto tai laajuus ?

Ohjelman käyttöoikeus lunastetaan vuodeksi kerrallaan. Käyttöoikeuden haltija tilaa ennakkoon vastaustunnuksia. Tunnuserien määrät, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000.