Sosiaalisen työllistämisen työkalut

Yrityksemme kantaa yhteiskuntavastuutaan soveltamalla yritysten kehittämistoimintaan kehittämiämme järjestelmiä ihmisten työllistymisen nopeuttamiseksi avoimille työmarkkinoille. Perusajatuksenamme on se, että työttömäksi joutunut ihminen pitää nostaa nopeasti kaiken toiminnan keskipisteeseen toisin kuin nykyisin, jossa työttömät sopeutetaan hallinnon järjestelmiin.

Mikäli haluat tarkemmin tutustua filosofiaamme, käy tutustumassa vaikka nettikäyttöiseen Rakenne - PALTA – ohjelman kuvaukseen. Tämä ohjelma on tieteellisten tutkimustulosten pohjalta kehitetty järjestelmä, jolla voidaan helposti kartoittaa työttömien joukosta ne henkilöt, joilla on vaara ajautua pitkäaikaistyöttömäksi tai heidän tapansa suojauta työttömyyden aiheuttamaa pahanolontunnetta vastaan on itselle tai lähiomaisille haitallista.